Cincșor.Transilvania.Case de oaspeți

politica GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către SC Kultur Project SRL în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protectia datelor” sau „GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legatură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin intermediul site-ului nostru web.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încat aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. De exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

 • Când accesați formularul aflat pe pagina de Contact a site-ului transilvania-cincsor.ro, ne transmiteți: numele, adresa de e-mail, subiectul și mesajul dvs., care poate conține alte informații personale.
 • Când accesați formularul de Rezervare ne transmiteți: data sosirii și a plecării, numărul de nopți de cazare, numărul de camere, numărul de adulți și copii, tipul de cameră, servicii suplimentare solicitate, modalitate de plată și informații bancare.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispozitie oferte adaptate profilului dvs.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectam sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Care sunt scopurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Pentru prestarea serviciilor noastre în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 1. a) Prelucrarea comenzilor/rezervărilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 2. b) Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă/rezervare, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 3. c) Returnarea produselor, conform prevederilor legale, și rambursarea contravalorii produselor, conform prevederilor legale;
 4. d) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la comenzile/rezervările dvs. sau la bunurile și serviciile noastre și ale partenerilor.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este conform HG nr. 237/2001. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislatia fiscală și contabilă.

 1. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență în mediul online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legatură cu comportamentul dvs. de client.

Ne intemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

 1. Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: email/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetari de piață și sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;
 • Contactarea directă, prin email la kulturproject@gmail.com sau telefon 0744.373.090.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situatie în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing.

 1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor acestuia față de atacuri cibernetice:
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații catre autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apara activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm ca toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispozitii legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevazută de legislația aplicabilă în această materie.

Cât timp pastram datele dvs. cu caracter personal

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal timp de 3 ani, conform HG nr. 237/2001. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii colaborării, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • Furnizorilor de servicii de curierat;
 • Furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • Furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 • Furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • Societăților de asigurare;
 • Altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către persoane juridice de drept privat se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocăm pe servere securizate.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi făcuți responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Accesul

Puteți să ne cereți:

 • Să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • Să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • Să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, de unde am obținut datele dvs;
 • Cui i le divulgam, dacă le transferăm în străinatate și cum le protejăm, cât timp le păstram, ce drepturi aveți;

Rectificarea

 • Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Este posibil să încercăm să verificăm veridicitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
 • V-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);
 • Dați curs unui drept legal de a vă opune;
 • Acestea au fost prelucrate ilegal;
 • Ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • Pentru respectarea unei obligații legale;
 • Pentru constatarea, exercitarea sau aparărea unui drept în instanță.

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizam datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteti solicita ca acesta sa fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • Prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs;
 • Prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Va puteti opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, in cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta in cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.